Voetreflexologie zet men in de praktijk mede in om pijn te stillen, ook bij mensen met kanker. Uit eerste studies blijkt, dat de behandeling de hersenen stimuleert pijnstillende stoffen af te scheiden.

Aan de Universiteit van Ankara werd onderzoek uitgevoerd in hoeverre de voetreflextherapie meerwaarde heeft ten opzichte van een in tijdsduur vergelijkbare voetmassage. De twee verschillende voetbehandelingen werden gegeven gedurende een periode van vijf weken aan zestig mensen met darmkanker die radio- en chemotherapie ondergingen.

Deelnemers werden verdeeld over drie groepen; een groep ontving voetreflextherapie, en een groep ontving standaard voetmassage. De voetmassagegroep werd gemasseerd volgens een verpleegkundig protocol, gebruik makend van klassieke massagetechnieken. De voetreflextherapie werd uitgevoerd op geleide van de symptomen van de deelnemers. Deelnemers werden twee keer per week gemasseerd of van een voetreflextherapiebehandeling voorzien.

De klassieke voetmassage was effectief in het verminderen van pijn en de frequentie van een opgeblazen gevoel, terwijl de voetreflextherapie een vermindering van pijn en vermoeidheid, een vermindering in de frequentie van een opgeblazen gevoel en urineren bewerkstelligde. Deze verbeteringen leidden tot een verhoging in de kwaliteit van leven (Uysal, Kutlutürkan, & Uğur, 2017)

Bron:

Uysal, N., Kutlutürkan, S., & Uğur, I. (2017).
Effects of foot massage applied in two different methods on symptom control in colorectal cancer patients: Randomised control trial. International Journal of Nursing Practice, 23(3), e12532.