Voetmassage vermindert postoperatieve pijn en angst bij patiënten die een galblaasoperatie (cholecystectomie) hebben ondergaan.

Turkse onderzoekers van de afdeling Chirurgische Verpleegkunde aan de universiteiten Niğde Ömer Halisdemir en Atatürk (Turkije) publiceerden in het Journal of PeriAnesthesia Nursing deze conclusies.
Het onderzoek betrof 167 patiënten die een galblaasresectie zouden ondergaan; een ingreep die over het algemeen als pijnlijk ervaren wordt, vanwege de gevoeligheid van buik en ingewanden. Bovendien zien veel mensen op tegen de chirurgische ingreep.
De deelnemers werden verdeeld over twee groepen, waarbij een groep direct na de operatie een voetmassage ontving en de andere groep niet. De massage duurde tien minuten per voet.
De deelnemers die voetmassage ontvingen hadden na de operatie minder pijn en de pijn nam sneller af, in vergelijking met de controlegroep. Bovendien hadden zij drie keer minder vaak pijnstilling nodig.
Pijn wordt gevoeld doordat de zenuwuiteinden van de nociceptoren worden gestimuleerd en deze prikkel wordt doorgestuurd naar het brein. Ook in de huid van de handen en voeten liggen nociceptoren zeer dicht bijeen.
Volgens de onderzoekers sluit hand- en voetmassage een poort in het ruggenmerg die verantwoordelijk is voor het doorgeven van pijnsignalen na stimulatie van dit type zenuwuiteinden.
Dat is een verklaring voor de pijnstillende werking van hand- en voetmassage.

Bron:
Koraş K, Karabulut N. The Effect of Foot Massage on Postoperative Pain and Anxiety Levels in Laparoscopic Cholecystectomy Surgery: A Randomized Controlled Experimental Study. J Perianesth Nurs. 2018 Nov 20. pii: S1089-9472(18)30298-3. doi: 10.1016/j.jopan.2018.07.006