Hypertensie en hart- en vaatziekten komen veel voor. Farmacologische therapieën zijn effectief, maar geneesmiddelen hebben vaak vervelende bijwerkingen. Bovendien is er regelmatig sprake van verminderde therapietrouw. Hierdoor hebben veel mensen niet de gewenste waarden van vitale functies, zoals een normale bloeddruk, hartslag en ademhalingsfrequentie.

Diverse gerandomiseerde gecontroleerde trials tonen aan dat niet alleen medicijnen, maar ook voetreflexologie deze vitale lichaamsfuncties gunstig kan beïnvloeden. Tot nu toe zijn er echter nog geen definitieve conclusies uit deze onderzoeken getrokken. Allereerst omdat deze studies vaak klein van opzet zijn, en ten tweede omdat ze vaak tegenstrijdige resultaten laten zien. Om in deze leemte te voorzien hebben Chinese wetenschappers een meta-analyse uitgevoerd.

Voor deze meta-analyse werden gerandomiseerde gecontroleerde trials (RCT’s) verzameld waarin het effect van voetreflexologie op vitale lichaamsfuncties is onderzocht. Er werden dertien studies, met in totaal 819 patiënten, in de meta-analyse meegenomen.

In de reflexologiegroep werden significante resultaten gevonden op systolische en diastolische bloeddruk, hartslag, ademhalingsfrequentie en zuurstofsaturatie. De onderzoekers concluderen dat de meta-analyse aantoont dat voetreflexologie positieve effecten kan hebben op vitale lichaamsfuncties.

Bron: nieuws wetenschap